Naše poradenské služby pre zamestnancov, živnostníkov ale aj firmy pôsobiace v Rakúsku a Nemecku.

Právnicke osoby

Právnicke osoby

Slovenská firma pôsobiaca v Rakúsku a Nemecku

 • Prihlásenie Vašej firmy k podnikaniu v Rakúsku a Nemecku
 • Korešpondencia v nemeckom jazyku, korektúra textov, preklady
 • Iná administratíva podľa požiadaviek klienta a dohody s ním

Rakúska firma pôsobiaca na Slovensku

 • Vyplňovanie E-formulárov v slovenskej verzii
 • Prihláška zamestnancov na slovenské inštitúcie
 • Iná administratíva podľa požiadaviek klienta a dohody s ním

 

Zamestnanci

Zamestnanci
 • Vyžiadanie E-Card z Rakúska
 • Vyžiadanie formulára E106 z rakúskej poisťovne
 • Žiadosť o pripoistenie rodinných príslušníkov v Rakúsku a Nemecku
 • Spracovanie daňového priznania v Rakúsku a Nemecku
 • Hlásenie práceneschopnosti a preklad lekárskych správ v Rakúsku
 • Vyplnenie E-formulárov
 • Nahlásenie zmien na rakúske a nemecké inštitúcie (zmena adresy, priezviska, rodinného stavu a pod.)
 • Vyhotovenie životopisu v nemeckom jazyku
 • Zabezpečíme priame preberanie korešpondencie na našej adrese. Klientovi prepošleme poštu emailom s vysvetlením v slovenskom jazyku
 • Telefonický a osobný kontakt s pracovnou komorou (Arbeiterkammer) ohľadom konkrétnej záležitosti klienta na základe udelenej plnej moci
 • Vybavenie formulára PD U1 z Rakúska a Nemecka na účely poberania dávky v nezamestnanosti
 • Vyžiadanie ročnej výplatnej pásky (Jahreslohnzettel) od zamestnávateľa v Rakúsku
 • Vyžiadanie finanzonline kódov pre elektronické podávanie daňového priznania v Rakúsku
 • Vyžiadanie nasporených prostriedkov zo správcovskej poisťovne (Vorsorgekasse) v Rakúsku
 • Riešenie problémov so zamestnávateľom (nevyplatenie mzdy, nezákonné ukončenie pracovnej zmluvy a pod.)
 • BUAK – vyžiadanie nevyčerpanej dovolenky
 • Iné vybavenie administratívy v Rakúsku a Nemecku podľa požiadaviek klienta
 • Oznámenie o tehotenstve zamestnávateľovi
 • Vybavenie rizikového tehotenstva v Rakúsku
 • Príprava dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o materskej dovolenke
 • Vyplnenie žiadosti rodičovského príspevku a rodinných dávok v Rakúsku a Nemecku

 

Živnostníci

Živnostníci
 • Prihlásenie živnosti v Rakúsku
 • Pozastavenie, obnovenie alebo zrušenie živnosti v Rakúsku
 • Nahlásenie zmeny miesta podnikania v Rakúsku
 • Nemocenské pripoistenie – prihlásenie a odhlásenie pripoistenia v Rakúsku
 • Pripoistenie rodinných príslušníkov na sociálnu poisťovňu v Rakúsku
 • Hlásenie práceneschopnosti a preklad lekárskych správ v Rakúsku
 • Zníženie poplatku v hospodárskej komore z dôvodu pozastavenia živnosti a počas poberania materského príspevku v Rakúsku
 • Žiadosť o zníženie odvodov do sociálnej poisťovne v Rakúsku
 • Žiadosť o výnimku z platenia odvodov a následné vyžiadanie preplatku v Rakúsku
 • Žiadosť o splátkový kalendár pri dlhoch na odvodoch do sociálnej poisťovne v Rakúsku
 • Vyžiadanie finanzonline kódov pre elektronické podanie daňového priznania v Rakúsku
 • Spracovanie rakúskeho daňového priznania
 • Žiadosť o splátkový kalendár pri dlhu na dani podnikateľa v Rakúsku
 • Hlásenie zmien na rakúske a nemecké inštitúcie (zmena adresy, priezviska, rodinného stavu a pod.)
 • Vyhotovenie životopisu v nemeckom jazyku
 • Zabezpečíme priame preberanie korešpondencie na našej adrese. Klientovi prepošleme poštu emailom s vysvetlením v slovenskom jazyku
 • Spracovanie zmluvy medzi opatrovateľkou a pacientom
 • Prihláška do správcovskej poisťovne (Vorsorgekasse) v Rakúsku
 • Vyžiadanie nasporených prostriedkov zo správcovskej poisťovne v Rakúsku
 • Oznámenie o nehode na všeobecnú úrazovú poisťovňu AUVA v Rakúsku
 • Vyplnenie E-formulárov
 • Vybavenie invalidného dôchodku v Rakúsku
 • Žiadosť o preplatenie zdravotných úkonov zaplatených v hotovosti na Slovensku
 • Nahlásenie tehotenstva (predpokladaného termínu pôrodu) na sociálnu poisťovňu v Rakúsku
 • Oznam o pôrode a narodení dieťaťa na sociálnu poisťovňu v Rakúsku
 • Vybavenie rizikového tehotenstva v Rakúsku
 • Vybavenie materského príspevku a pravidelné zasielanie žiadostí o materský príspevok v Rakúsku
 • Vyplnenie žiadosti rodinných prídavkov v Rakúsku a Nemecku
 • Vyplnenie žiadosti rodičovského príspevku v Rakúsku a Nemecku

Iné – podľa požiadaviek klienta

Vložiť príspevok do Knihy návštev

Správa

* (Povinné)

Mária Salvova 23.11.2020 08:18:48

Dobrý potrebovala by som pomôcť vybaviť materskú z Rakúska. Dakujem

Jarmila Zelenáková 19.11.2020 14:36:40

Dobrý deň, potrebovala by som pomoc pri vyžiadaní nasporenej sumy z Valila Vorsorgekasse pri odchode do dôchodku,nakoľko mi nesedí výška konečnej nasporenej čiastky, ktorú som práve dnes dostala poštou s možnosťou si ju nechať vyplatiť. V porovnaní s predošlými rokmi, o ktorých ma priebežne informovali, bola tá suma podstatne nižšia. Rada by som poznala aj približnú cenu za túto pomoc. Ďakujem, s pozdravom Jarmila Zelenáková

James Lambert www 14.11.2020 05:43:15

Good day I`m seeking for a reputable company/individual to partner with in a manner it would benefit both parties. The project is worth $24 Million so if interested, kindly contact me through this email jl543675da@naver.com for clarification. I await your response. Thanks, James Lambert

James Lambert www 14.11.2020 05:42:22

Good day I`m seeking for a reputable company/individual to partner with in a manner it would benefit both parties. The project is worth $24 Million so if interested, kindly contact me through this email jl543675da@naver.com for clarification. I await your response. Thanks, James Lambert

James Lambert www 14.11.2020 05:29:33

Good day I`m seeking for a reputable company/individual to partner with in a manner it would benefit both parties. The project is worth $24 Million so if interested, kindly contact me through this email jl543675da@naver.com for clarification. I await your response. Thanks, James Lambert

Alena Basova 7.11.2020 21:15:48

Dobry den, potrebujem pomoc pri Žiadosio zníženie odvodov do sociálnej poisťovne v Rakúsku Ďakujem

Dr Indraduth Chunnoo www 5.11.2020 15:56:36

I am Dr.Indraduth Chunnoo, an oil veteran looking for new opportunities to invest in Big, small and medium businesses to assist others grow. Found your website on some websites where small businesses are discussed. Which made me think it would be nice to talk to you. And I thought it would be nice to invest in other people's ideas. I worked in the oil industry for over 47years of my life, I don't think anything in the oil industry makes any interest to me anymore. I would be interested in a business that would be easy to manage and beneficial of course. If you could prepare a simple one page business plan that would be brief for me to read quickly, I might be interested. Best Regard, Dr.Indraduth Chunnoo officework63@gmail.com

Štefan Zeman 3.11.2020 10:01:16

Dobrý deň potreboval by som vyžiadať z rakúska Buak nevycerpanu dovolenku. Mohli by ste ma kontaktovať??

Lubica Kmošenová 5.10.2020 11:18:01

Dobrý deň, mám čerstvo otvorenú živnosť v rakúsku a potrebovala by som poradit v oblasti poistenia a prihlasenia na danovy úrad +rodinne prídavky Ďakujem Kmošenová

Mária Ondrašinová 29.9.2020 22:25:24

Dobrý večer chcela by som niekoho poprosiť aby mi pomohol vibavit v rakúsku prídavky a rodičovský príspevok manžel roby v rakúsku a musíme to odtiaľ poberať ja neviem jazik sa tam s nimi dohovoriť pomôžte mi niekto a nevieme si stim dat rady

Georgefar www 3.9.2020 18:38:06

SVETOVÁ ZDRAVOTNÍ ORGANIZACE / MICRO SOFT CORPORATION / EURO MILLION LOTTERIA Grand Royale Park Španelsko Cena Cenu Odd Madrid, Španelsko Vážený príjemce, S potešením vám oznamujeme, že jste jedním z 10 štastných výher v mezinárodním e-mailu s loterií Euro Millions Vylosování adresy 28. srpna 2020, kvuli smesi jmen a adresy, byl výsledek zverejnen 2. zárí 2020. Všech 10 výherních adres bylo náhodne vybráno z dávky 50 000 000 mezinárodních e-mailových adres. Vaše e-mailová adresa se objevila vedle S 10 dalšími vítezem kategorie 3 ve slosování loterie Euro Millions. V dusledku toho jste tedy byli schváleno pro celkovou výplatu 1 000 000,00 EUR (pouze jeden milion EUR), jsou pripojeny následující údaje k vašemu platebnímu príkazu loto: (I) Císlo šarže: BCA / 022 / CAC (ii) Císlo lístku: 197-033-02345 (iii) Štastné císlo: 04-6-8-12-24 (iv) Ref. c .: MTD / SAN / 9500 / LAS. Internetové losování o loterijní program Euro Millions se koná jednou za rok a je organizováno tak, aby povzbudilo všechny lidé celící temto prípadum Covid-19. S hrdostí mužeme ríci, že ve více než 150 zemích sveta se každorocne získává více než 200 milionu EUR. Chcete-li získat svou výherní cenu, musíte co nejdríve kontaktovat jmenovaného agenta pro okamžité propuštení z vašich výher: JMÉNO: DR .AMPARO ITUBI AMUCIO ABOGADOS FINANCNÍ Advokát SSL. E-mail: amucioabogados@infocaixa.info Kontaktní telefon: 0034 -603 - 248 - 636 Spozdravem Paní Sandra Amparo. KOORDINÁTOR PROPAGACE.

Joshuafluch www 2.9.2020 09:57:35

Gооd dаy! tax-in.sk Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd соmmеrсiаl оffеr lеgitimаtе wаy? Wе оffеring а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding prоpоsаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs. Whеn suсh lеttеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls. аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt. Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu. Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD. This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype FeedbackForm2019 WhatsApp - +375259112693

Jana Gunarova 14.5.2018 21:44:43

Správa *Dobrý večer pracujem už pol roka v Nemecku potrebovala bi som vašu pomoc ,z vybavením rodinných prídavkov, neviem si rady,Ďakujem.

Krsakova Drahomira 4.3.2018 15:47:40

Dobrý den,pracujem v Rakusku ako opatrovatelka-chcem sa opytat na registračné pokladnice či musím si zabezpečit aj ked mi rodina posiela peniaze na účet do slovenskej banky, čiže zo slovenskej banky mám príjem preukazatelný aj od rakuskej rodiny mam z banky ústrižok že mi peniaze boli zaslané,to znamená že mám príjem preukazatelný aj zRakúska banky aj zo Slovenskej banky Dakujem Krsakova

Tomas Gazi www 6.2.2018 11:23:52

Dobry den chcem sa spyat prisiel mi papier na doplnenie udajov na familiekasse vedeli by ate mi stym pomoct?

Maja Virostková 24.9.2017 15:35:08

K firme Taxin som sa dostala úplnou náhodou a ani som netušila, že v mojom rodnom meste je firma, ktorá mi vie pomôcť s daňovým priznaním, s profesionálnym prístupom. Pani Šlosárova je so svojim tímom šikovných dievčat veľmi ochotná, profesionálna, ústretová, cenovo prijateľná. Na každú položenú otázku odpovedajú rýchlo a ochotne. Ja som maximálne spokojná a verím, že služby tejto firmy budem využívať dlhodobo. Ďakujem

Iveta Labantova 16.8.2017 18:36:12

S firmou TAXIN spolupracujem uz dlho.od oktobra 2016 doteraz som na PN a o vsetky papiere ohladom marodky sa mi stara tato firma.co potrebujem vybavit tak sa obraciam na nich.su mile,laskave,usmievave,radost ist k nim.pomahaju s papiermi aj mojmu manzelovi.vrelo odporucam.velka vdaka vsetkym pracovnickam

Richie 27.6.2017 12:25:12

S poradenskou firmou TAX-IN mám skúsenosti viac ako 3 roky. Je to najlepšia voľba pre tých, ktorí sa nevyznajú, nemajú čas a neovládajú dobre nem. jazyk. Sú rýchli, profesionálni a ľudskí. Majú chuť sa učiť niečo nové. Vrelo odporúčam a zároveň ĎAKUJEM za všetky služby. Richie Bad Deutsch Altenburg

Dadka Kubos 27.6.2017 12:20:03

Vynikajúci.profesionálny, skvelý proaktívny prístup. Danové som podávala prvýkrát,,,aby som sa lepšie vyjadrila....všetko mi poradili , pomohli, vybavili, obvolali úrady. Úplne všetko vybavené,,,bola som veľmi milo prekvapená rýchlosťou a prístupom. Ďakujem! Ostávam vašim verným klientom a odporučím určite mojim známym...Veľké podakovanie a krásne sviatky všetkym

Mirka Gettová 27.6.2017 12:18:41

Vrelo odporúčam. Milý prístup a všetko rýchlo a na čas vybavené. Ja som trochu zábudlivá ale vďaka pani ktorá ma má v Tax-in ma starosti sme všetko stihli... káždù PN mi AT preplatili a ja so tak mohla bez starosti oddychovať aby bábo v brušku pekne rástlo. A teraz si už užívam 7 týždňového krpca a na účet mi chodí materská (všetko vybavovali v tax-in) z rakuska a ja ani neviem ako... Kolektív Tax-in, patrí vám jedno veľké ĎAKUJEM !!!!

Ctibor Fiala 27.6.2017 12:10:19

Dobrý deň, Ja sa ozvem určite skôr, veď bude aj daňové priznanie. Pokojne moju chválu použite aj s plným menom, je totiž zaslúžená a nemám s tým problém. Rozhodne v mojom mene treba vyzdvihnúť priateľský prístup, veľmi rýchle reakcie a hlavne vysokú odbornosť. Keby všetci v SR pracovali tak ako Vy, bolo by tu už dávno druhé Švajčiarsko, ako nám krátko po revolúcií sľuboval istý pán S pozdravom, Ctibor Fiala

Ľudmila Mizeráková 14.4.2017 20:02:11

Dobrý večer, služby pani Šlosarovej už využívam tri roky a som veľmi spokojná. Komunikácia s jej firmou je rýchla a ústretová za čo sa chcem poďakovať. Možno sa na ňu obrátiť s akýmkoľvek problémom vždy vie pohotovo poradiť. Ďakujem.

Štefan Przeczej 7.1.2017 17:58:11

Som s nimi nadmiru spokojny.Vzdy nam so vsetkym pomohli a vzdy vsetko zariadili k nasej spokojnosti.Pomahaju nam uz viac ako 3 roky a za ziadnu iny spolocnost by sem ich nevymenili! Mozem len odporucit

Germanová 27.12.2016 14:40:50

Dobrý deň pani Júlia, dnes mi prišla odpoveď z Finanzamtu. Moje DP 2015 je spracované, všetko je v poriadku. Chcem Vám a Vaším asistentkám veľmi pekne poďakovať za rýchle vybavenie mojej žiadosti a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Prajem Vám pekné predvianočné dni, s pozdravom.

Timea, Banská Bystrica 27.12.2016 14:38:00

S firmou TAXin s.r.o. spolupracujem už skoro 2 roky. Vždy boli ochotní, ústretoví a vo svojej práci profesionálni. Vďaka tejto firme som kľudnejšia, s vedomím, že mi vždy vo všetkom poradia, vybavia, preložia atď. Môžem ich iba odporučiť.

A.Popelkova 27.12.2016 14:37:04

Na ag. pani J. Slosar som sa obratila v case, ked som uz pracovala ako opatrovatelka v At. a zostala som tehotna a v tej chvili som nemala ani ponatia co ma čaka, co,kam,komu treba nahlasit....a s odstupom času mozem povedat, ze toho nebolo malo. Od prveho pociatku ako som sa obratila s prosbou o pomoc a poradenstvo pri vybavovaní na pani J.Slosar, som sa stretla s maximalnym pochopením, ustretovostou , profesionalnym ale predovšetkym ludskym pristupom. Ocenujem nesmiernu trpezlivost a ochotu., individualny pristup ako u pani J.Slosar tak aj u jej asistentiek. Je to spolahlivy partner, z mojej strany mozem len povedat maximalna spokojnost a patrí im velka vdaka za pomoc aj odvedenú pracu.

Erika Smutková 27.12.2016 14:35:33

Dobrý deň, Volám sa Erika Smutková . Pracovala som v Rakúsku ako opatrovateľka. Čakala som svoje prvé dieťa, na ktoré som sa veľmi tešila. Raz vo vlaku som sa zoznámila s jednou milou dámou, ktorá mi povedala , že ona pomáha budúcim mamičkám pri vybavovaní materskej a príspevkov , ktoré poskytuje Rakúsko. Vtedy ma stretlo asi šťastie. Všetko mi pomohli vybaviť , nemala som žiadne stresy ani nezdary. Bola to pre mňa najväčšia pomoc. Ak som mala nejaké otázky , radi a rýchlo mi v tom pomohli a vybavili pre mňa veľmi pokojné obdobie, aby som sa mohla naplno venovať svojmu synčekovi a vedela , že mám niekoho na koho sa môžem 100 % spoľahnúť. Veľmi pekne ďakujem agentúre TAX-IN s.r.o., nebyť ich mala by som len slzy v očiach. Môžem ich len odporučiť každému, nebudete sklamaný, ale šťastný . Ja im len za všetko môžem ďakovať .

Janka Demeterová 27.12.2016 14:34:34

Doteraz som sa z vašej strany stretla len s príjemnými ľuďmi, ktorí vedeli vysvetliť, poradiť vybaviť..Určite by som vás doporučila ďalej každému, kto vybavuje nejaké veci v Rakúsku. Sama by som sa už do toho nepúšťala :)

Lucia, Lučenec 27.12.2016 14:32:49

Dobrý deň. Sme s vašimi službami maximálne spokojní, ďakujeme vám za pomoc a podporu pri vybavovaní. Lucia, Lučenec. Inak včera nám prišli peniaze za tie 2 mesiace na manžela- konečne. Tak ďakujeme za všetko. Určite pomohol aj posledný telefonát.

Monika Belušíková, Papradno 27.12.2016 14:31:53

So službami pani Šlosárovej a jej asistentiek som nadmieru spokojná, s ich pomocou sa mi podarilo vybaviť všetky papiere, takisto komunikácia s nimi bola bezproblémová, vždy boli ochotní poradiť a pomôcť. Budem ich odporúčať ďalej. Ani nevedia ako veľmi mi pomohli :)

Daniela Mojžišová, Trenčín 27.12.2016 14:30:12

Spoločnosť TAXin som oslovila pred niekoľkými rokmi, či by mi nepomohli s daňovým priznaním a vybavovaním dokladov pre rakúske úrady. S touto spoločnosťou som veľmi spokojná. Prostredníctvom odborných pracovníčok, ktoré v tejto spoločnosti pracujú, si môžem v Rakúsku uplatniť rodinné prídavky, rodičovský príspevok, mám vypracované daňové priznanie. Môžem sa na nich obrátiť s akýmikoľvek otázkami, ktoré sú mi hneď a profesionálne zodpovedané. Veľmi pekne im ďakujem a želám veľa úspechov. Daniela Mojžišová, Trenčín

Erika z Nitry 27.12.2016 14:29:13

Dakujeme velmi pekne, ak by ešte niečo chýbalo, tak Vám to hned pošlem :) som veľmi šťastná a vdačná, že Vás mám :D :D :D Naozaj sú okolo toho len opletačky :(

Spokojná zákazníčka 27.12.2016 14:28:17

Chcela by som podakovat jednej zlatej pani p. Júlia Šlosárová dakujem za pomoc pri rakuskych vybavovackach ohladom materskej,km,wchg,kbg a ostatnych veciach,ako sa o vsetko starate a pomahate. Mozem iba odporucit aj ostatnym mamickam,je to zodpovedna,spolahliva a mila osobka este raz: VDAKA

Klientka 27.12.2016 14:27:25

Pani Šlosarová chcem sa Vám opäť poďakovať za všetko čo pre nás robíte. Ste úžasný človek s veľkým srdiečkom a trpezlivosťou teda obrovskou. Práve nam prišla materská viete aká radosť.... nenachádzame slov je to veľmi veľká suma ktorá nám pomôže na dome. Ste skvelá!!!!!!!!

Butelová, Michalovce 27.12.2016 14:26:36

"Už 5 rokov pracujem ako opatrovateľka v Rakúsku, kde som hneď od prvého roka podávala daňové priznanie. Mala som "šťastie" na rodinu, ktorá mala vlastného daňového poradcu, ktorý spracúvaval aj moje daňové priznania. Keďže som za spracovanie daňového nič neplatila, tak to aj vyzeralo - neprimerane vysoké odvody, ktoré sa každoročne zvyšovali aj napriek tomu, že plat som mala rovnaký. Keď som získala kontakt na pani Šlosárovú, neváhala som a obrátila som sa na ňu . Vďaka nej dokonca som sa dozvedela aj o tzv. negatívnej dani, na ktorú som mala nárok celých 5 rokov, no daňový poradca rodiny ma na to neupozornil. Na základe toho som si nárokovala na vyplatenie tejto negatívnej dane, čo sa nakoniec aj podarilo. Taktiež jej musím poďakovať aj za spracovanie korešpondencie medzi mnou a Finanzamtom v Rakúsku. Butelová, Michalovce

Eva Suliková, Nitra 27.12.2016 14:24:41

S firmou Tax-in som začala spolupracovať keď som ako opatrovateľka pracujúca v AT zostala tehotná. Pomohli mi so zasielaním všetkej agendy a komunikáciou s úradmi , nakoľko moja nemčina je v tomto smere veľmi chabá. Pomohli mi s vybavovaním PN, Materského príspevku , rodinných prídavkov a aj rodičovského príspevku taktiež s daňovými priznaniami. Komunikácia či už po telefóne alebo mailom bola vždy na 100% :) A všetky dotazy vedeli zodpovedať a vyriešiť a taktiež aj vo všeličom poradiť. Som s nimi veľmi spokojná a vrelo odporúčam :) Eva Súliková, NitraS firmou Tax-in som začala spolupracovať keď som ako opatrovateľka pracujúca v AT zostala tehotná. Pomohli mi so zasielaním všetkej agendy a komunikáciou s úradmi , nakoľko moja nemčina je v tomto smere veľmi chabá. Pomohli mi s vybavovaním PN, Materského príspevku , rodinných prídavkov a aj rodičovského príspevku taktiež s daňovými priznaniami. Komunikácia či už po telefóne alebo mailom bola vždy na 100% :) A všetky dotazy vedeli zodpovedať a vyriešiť a taktiež aj vo všeličom poradiť. Som s nimi veľmi spokojná a vrelo odporúčam :) Eva Súliková, Nitra

Adriána a Emil 27.12.2016 14:22:43

Milá pani Júlia. Srdečne Vám chcem poďakovať za Vaše služby, ktoré už dlhší čas s mojim snúbencom využívame. Ide hlavne o poradenstvo v oblasti financií a rady ohľadom rakúskej živnosti, rodinných prídavkov v Rakúsku. Sme Vám obaja veľmi vďační, pretože ste všetko zvládla na profesionálnej úrovni, s prehľadom a aj v časovom limite, ktorý bol vopred dohodnutý. Prajeme Vám obaja veľa spokojných klientov, zdravie, pevné nervy, pohodu v rodine aj v osobnom živote. Ostávame s pozdravom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Adriana a Emil. Október 2014

Denisa Guľašová 27.12.2016 14:21:56

Týmto by som sa chcela hlavne poďakovať pani Šlosárovej, pani Šenšelovej ako aj ďalším členom TAXin, za perfektné služby a spoluprácu. Veľmi mi pomohli s komunikáciou s rakúskymi úradmi, pri vybavovaní rizikového tehotenstva, materského a rodičovského príspevku, rodinných prídavkov. Poradili, vybavili .... Komunikácia s nimi je naozaj bezproblémová, sú nápomocní, milí a majú ľudský prístup. A ja som mala čas na svojho drobca a nemusela som hodiny dohľadávať zákony na internete na čo všetko mám ako rakúsky živnostník nárok. Túto agentúru a celý jej tím môžem len odporúčať a to všetkými desiatimi :-) Denisa Guľašová, Horovce (pri Michalovciach)

Hovancová Júlia www 27.12.2016 13:25:58

Pani Šlosárovú som vyhľadala v čase keď som ešte pracovala v Rakúsku ako opatrovateľka a dozvedela som sa, že budem tretíkrát mamička. Kontakt na ňu som mala uložený v telefóne asi rok od jednej známej ktorej tiež veľmi pomohla. Mala som to šťastie, že si našla čas aj na osobné stretnutie a začali sme spolu komunikovať telefonicky a emailami. Na každú moju i keď banálnu otázku mi promptne odpovedala a riešili sme všetko spolu od doby kedy som odišla od rodiny v AT až po ukončenie mojej živnosti v Rakúsku. Vždy keď sa vyskytol problém som jej napísala , prescanovala tlačivá a vec sa riešila. Bez odbornej pomoci pani Šlosárovej a potom neskôr aj jej spolupracovníčok by som bola stratená, lebo som netušila ani na čo všetko mám nárok a čo mi patrí. Odporúčam ak si neviete rady a cítite sa bezmocné v začarovanom kruhu papierov a vybavovačiek a samozrejme k tomu rodina, domácnosť, nedaj bože choroby sadnúť k PC a osloviť Pani Šlosárovu a začať kúsok po kúsku postupne bombardovať rakúske úrady:) Veľmi pekne ďakujem za 3 roky spolupráce.

Peter STRAPEC 23.12.2016 09:35:06

Som veľmi rád že môžem touto cestou reagovať na inzerát - recenziu ktorú som našiel v minulosti na internete ako aj na všetky moje doterajšie skúsenosti so spoločnosťou TAXin s.r.o. . Volám sa Peter STRAPEC a ku spoločnosti TAXin alebo konkrétnejšie povedané k pani Šlosárovej som sa dostal v čase keď moja manželka pracovala v Rakúsku. Popri bežných administratívnych úkonoch ako sú daňové priznania, odvody a pod. sa naviac u mojej manželky vyskytli dlhodobé zdravotné problémy a pribudlo tehotenstvo. Z dôvodu že moja manželka v tomto čase trávila väčšinu času v nemocniciach a z dôvodu mojej jazykovej bariéry - neznalosti nemeckého jazyka, ako aj neznalosti rakúskej administratívy, zákonov, vyhlášok nariadení a pod. som bol bezpodmienečne prinútený vyhľadať pomoc druhých ľudí. Na odporúčanie mojej švagrinej som si prečítal vyššie spomenutý inzerát - recenziu v ktorej jedna pani chválila pani Šlosárovú ako veľmi šikovnú osobu ktorá jej pomohla pri podobných problémoch a komunikácii s rakúskymi úradmi.Recenzia ktorú som na pani Šlosárovú čítal sa realite len približovala a bola len veľmi strohá. Z mojich skúseností by som tú recenziu skôr premenoval a upravil na "Ódu na radosť" .... + by som tam doplnil oveľa viac a LEN a LEN samotných pozitív.Aj keď väčšinou som komunikoval s pani Šlosárovou a neskôr s pani Šenšelovou ja osobne tak aj s manželkou sme sa zhodli že s takým ľudským prístupom a ochotou pomôcť sme sa v komunikácii alebo pri vybavovaní papierov s "úradmi" ešte nestreli. Naviac musím pripomenúť vysokú rýchlosť vybavovania dokladov, odbornosť a znalosť rakúskej legislatívy - v prípade nejasností alebo nových okolností okamžité odkomunikovanie daného problému s rakúskymi úradmi a následne moje usmernenie, ako aj komplexnosť úkonov so všetkými úradmi, tlmočníctvo alebo lepšie povedané prekladateľské služby lekárskych správ a iných úradných dokumentov......skrátka dokonalosť sama o sebe ....NAOZAJ !!! ..... LEN A LEN VRELE ODPORÚČAM .....V prípade nejakých otázok ma môžete kedykoľvek kontaktovaťS pozdravom Peter STRAPEC / Žaškov 0907 966 471

Táto stránka používa cookies. Viac info