Naše poradenské služby pre zamestnancov, živnostníkov ale aj firmy pôsobiace v Rakúsku a Nemecku.

Právnicke osoby

Právnicke osoby

Slovenská firma pôsobiaca v Rakúsku a Nemecku

 • Prihlásenie Vašej firmy k podnikaniu v Rakúsku a Nemecku
 • Korešpondencia v nemeckom jazyku, korektúra textov, preklady
 • Iná administratíva podľa požiadaviek klienta a dohody s ním

Rakúska firma pôsobiaca na Slovensku

 • Vyplňovanie E-formulárov v slovenskej verzii
 • Prihláška zamestnancov na slovenské inštitúcie
 • Iná administratíva podľa požiadaviek klienta a dohody s ním

 

Zamestnanci

Zamestnanci
 • Vyžiadanie E-Card z Rakúska
 • Vyžiadanie formulára E106 z rakúskej poisťovne
 • Žiadosť o pripoistenie rodinných príslušníkov v Rakúsku a Nemecku
 • Spracovanie daňového priznania v Rakúsku a Nemecku
 • Hlásenie práceneschopnosti a preklad lekárskych správ v Rakúsku
 • Vyplnenie E-formulárov
 • Nahlásenie zmien na rakúske a nemecké inštitúcie (zmena adresy, priezviska, rodinného stavu a pod.)
 • Vyhotovenie životopisu v nemeckom jazyku
 • Zabezpečíme priame preberanie korešpondencie na našej adrese. Klientovi prepošleme poštu emailom s vysvetlením v slovenskom jazyku
 • Telefonický a osobný kontakt s pracovnou komorou (Arbeiterkammer) ohľadom konkrétnej záležitosti klienta na základe udelenej plnej moci
 • Vybavenie formulára PD U1 z Rakúska a Nemecka na účely poberania dávky v nezamestnanosti
 • Vyžiadanie ročnej výplatnej pásky (Jahreslohnzettel) od zamestnávateľa v Rakúsku
 • Vyžiadanie finanzonline kódov pre elektronické podávanie daňového priznania v Rakúsku
 • Vyžiadanie nasporených prostriedkov zo správcovskej poisťovne (Vorsorgekasse) v Rakúsku
 • Riešenie problémov so zamestnávateľom (nevyplatenie mzdy, nezákonné ukončenie pracovnej zmluvy a pod.)
 • BUAK – vyžiadanie nevyčerpanej dovolenky
 • Iné vybavenie administratívy v Rakúsku a Nemecku podľa požiadaviek klienta
 • Oznámenie o tehotenstve zamestnávateľovi
 • Vybavenie rizikového tehotenstva v Rakúsku
 • Príprava dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o materskej dovolenke
 • Vybavenie rodičovského príspevku a rodinných dávok v Rakúsku a Nemecku
 • Výpomoc k rodičovskému príspevku pre rodičov s nízkym príjmom v Rakúsku

 

Živnostníci

Živnostníci
 • Prihlásenie živnosti v Rakúsku
 • Pozastavenie, obnovenie alebo zrušenie živnosti v Rakúsku
 • Nahlásenie zmeny miesta podnikania v Rakúsku
 • Nemocenské pripoistenie – prihlásenie a odhlásenie pripoistenia v Rakúsku
 • Pripoistenie rodinných príslušníkov na sociálnu poisťovňu v Rakúsku
 • Hlásenie práceneschopnosti a preklad lekárskych správ v Rakúsku
 • Zníženie poplatku v hospodárskej komore z dôvodu pozastavenia živnosti a počas poberania materského príspevku v Rakúsku
 • Žiadosť o zníženie odvodov do sociálnej poisťovne v Rakúsku
 • Žiadosť o výnimku z platenia odvodov a následné vyžiadanie preplatku v Rakúsku
 • Žiadosť o splátkový kalendár pri dlhoch na odvodoch do sociálnej poisťovne v Rakúsku
 • Vyžiadanie finanzonline kódov pre elektronické podanie daňového priznania v Rakúsku
 • Spracovanie rakúskeho daňového priznania
 • Žiadosť o splátkový kalendár pri dlhu na dani podnikateľa v Rakúsku
 • Hlásenie zmien na rakúske a nemecké inštitúcie (zmena adresy, priezviska, rodinného stavu a pod.)
 • Vyhotovenie životopisu v nemeckom jazyku
 • Zabezpečíme priame preberanie korešpondencie na našej adrese. Klientovi prepošleme poštu emailom s vysvetlením v slovenskom jazyku
 • Spracovanie zmluvy medzi opatrovateľkou a pacientom
 • Prihláška do správcovskej poisťovne (Vorsorgekasse) v Rakúsku
 • Vyžiadanie nasporených prostriedkov zo správcovskej poisťovne v Rakúsku
 • Oznámenie o nehode na všeobecnú úrazovú poisťovňu AUVA v Rakúsku
 • Vyplnenie E-formulárov
 • Vybavenie invalidného dôchodku v Rakúsku
 • Žiadosť o preplatenie zdravotných úkonov zaplatených v hotovosti na Slovensku
 • Nahlásenie tehotenstva (predpokladaného termínu pôrodu) na sociálnu poisťovňu v Rakúsku
 • Oznam o pôrode a narodení dieťaťa na sociálnu poisťovňu v Rakúsku
 • Vybavenie rizikového tehotenstva v Rakúsku
 • Vybavenie materského príspevku a pravidelné zasielanie žiadostí o materský príspevok v Rakúsku
 • Vybavenie rodinných prídavkov v Rakúsku a Nemecku
 • Vybavenie rodičovského príspevku v Rakúsku a Nemecku
 • Vybavenie výpomoci k rodičovskému príspevku pre rodičov s nízkym príjmom v Rakúsku

Iné – podľa požiadaviek klienta

Táto stránka používa cookies. Viac info